გარემოსდაცვითი აუდიტის ჩატარება

კვლევის ანგარიშის დამტკიცება

წმ.გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზიის ეკოკომიტეტმა დაასრულა ეკოსკოლების პროექტის მეორე ეტაპი. დღეს გამართულ შეხვედრაზე მოსწავლეები გაეცნენ და დაამტკიცეს კვლევის ანგარიში, ისაუბრეს პრიორიტეტულ მიმართულებებსა და სამოქმედო გეგმის შესადგენად საჭირო აქტივობებზე. Keep Georgia Tidy – დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე – KGT #გიმნაზიისეკოკომიტეტი #ეკოთაობა

Share Button

ეკოკომიტეტის კვლევა

წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზიის ეკოსკოლამ პროექტის პირველი საფეხური უკვე განვლო, შერჩეულ იქნა ეკოკომიტეტის წევრები, კოორდინატორი და მდივანი. რაც შეეხება შემდეგ ეტაპს, ეკოსკოლების პროგრამის შემდეგი საფეხურია მდგრადობის აუდიტის ჩატარება სასკოლო საზოგადოებაში. შემოთავაზებული 3 თემიდან : 1. ბიომრავალფეროვნება 2. ნარჩენების მართვა 3. კლიმატური ცვლილება შევარჩიეთ კლიმატური ცვლილება. სწორედ ამ თემატიკის შესაბამისი კვლევის კითხვარი დაეგზავნათ […]

Share Button
Share Button