🔵ჰიდრომეტეოროლოგიის მომხიბლავი სამყაროს შესასწავლად ეკო კლუბ: „ეკო დაივერების“ წევრები თემო ჩირგაძე, მარიამ კორკოტაძე და გიმნაზიის მე-7 კლასის მოსწავლეები, გეოგრაფიის მასწავლებელთან, ნინო დგებუაძესთან ერთად ქუთაისის გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ესტუმრნენ.

🟢კოლხეთის რეგიონალური ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ხელმძღვანელის, ავთანდილ კვაჩაკიძის ხელმძღვანელობით, ვიზიტმა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შესძინა ამ ინსტიტუტის გადამწყვეტი როლის შესახებ გარემოსდაცვითი გამოწვევების გააზრებასა და მართვაში.

🟡 მასპინძელმა ავთანდილ კვაჩაკიძემ ბავშვების მოგზაურობა დაწესებულების მისიისა და ფუნქციების მიმოხილვით დაიწყო. სააგენტო მუშაობს ორ განსხვავებულ პროფილზე – ჰიდროლოგები და გეოლოგები.

🟣ვიზიტის დროს ყურადღება გამახვილდა ჰიდროლოგიურ ასპექტზე, სადაც ბატონმა კვაჩაკიძემ გააზიარა თავისი გამოცდილება და აღნიშნა, რომ ჰიდროლოგების ერთ-ერთი მთავარი მოვალეობაა მდინარის სისტემების მონიტორინგი და ანალიზი, ღირებული მონაცემების მიწოდება წყალდიდობისა და მეწყრული ზემოქმედების პროგნოზირებისა და შესამცირებლად. ბ-ნმა კვაჩაკიძემ დეტალურად გააცნო მდინარეებზე განხორციელებული სხვადასხვა პროექტები და ხაზი გაუსვა მათ მნიშვნელობას სტიქიური უბედურებისადმი მიდრეკილი ტერიტორიების იდენტიფიცირებისას.

🔴ვიზიტის დროს განხილულ მნიშვნელოვან პროექტებს შორის იყო მდინარე რიონის ყოვლისმომცველი რუქის შექმნა. ეს რუკა, მონაცემთა ზედმიწევნითი შეგროვებისა და ანალიზის შედეგი, წარმოადგენს გადამწყვეტ ინსტრუმენტს წყალდიდობისა და მეწყერის რისკის ქვეშ მყოფი ტერიტორიების იდენტიფიცირებისთვის. ასეთი პროექტების განხორციელება ცხადყოფს სააგენტოს ვალდებულებას პროაქტიული გარემოს მართვისა და კატასტროფების პრევენციის მიმართ.

#კეცხოველისპრემია2024

#ეკოკლუბი

#ეკოდაივერები

#იმოქმედეკლიმატისთვის

Share Button