🌏 2022 წლის “გლობალური ქმედებების დღეების” მთავარი თემა ბიომრავალფეროვნებაა. ათდღიანი კამპანიის მიზანია, შთააგონოს ყველა ადამიანი, რომ იცხოვრონ და იმოქმედონ განსხვავებულად და დაიცვან ჩვენი პლანეტის ბიომრავალფეროვნება. წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზიის მოსწავლეებმა დაასრულეს დავალება N1 „დაუახლოვდი ბუნებას“. მიიღეთ სიამოვნება ჩვენი სურათებით, რომლებიც გადაღებულია საქართველოს პატარა ქალაქ წყალტუბოში.

🌏The main theme of the 2022 Global Action Days is biodiversity. The goal of the ten-day campaign is to inspire all people to live and act differently and to protect our planet’s biodiversity.Students of Tskaltubo Theological Gymnasium completed task N1 “Get closer to nature”. Enjoy our pictures taken in the small town of Tskaltubo, Georgia.

Keep Georgia Tidy – დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე – KGT

#გიმნაზიისეკოკომიტეტი

#ეკოთაობა#დაიცავისაქართველოსსისუფთავე

#GlobalActionDays

#MyActionsMatter

#LitterLessCampaign

#GAIA2030

#GenerationRestoration

Share Button