დოკუმენტაცია

გიმნაზიის წესდება

 

გიმნაზიის შინაგანაწესი

 

სასკოლო-სასწავლო გეგმა 2018-2019 წწ.

 

 

 

 

Share Button