წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზიის ეკოკომიტეტის ინიცირებით ჩვენს სასწავლებელში შეიქმნა ეკო- ჟურნალისტთა ჯგუფი.

ჯგუფის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს სასკოლო საზოგადოებისა და მთლიანად თემის ცნობიერების ამაღლებას კლიმატის ცვლილების გამომწვევი მიზეზების, შედეგების და არსებული პრობლემების გადაჭრის გზების შესახებ . ეკო-ჯგუფის ჟურნალისტები ყოველთვიურად მოამზადებენ და გამოაქვეყნებენ მასალებს სოციალურ ქსელსა და გიმნაზიის ეკო დაფაზე, სტატიები შეეხება ისეთ საინტერესო საკითხებს.

1. კლიმატის ცვლილების ზოგადი მიმოხილვა

2. კლიმატის ცვლილების გამომწვევი მიზეზები

3. ადამიანის საქმიანობის გავლენა კლიმატის ცვლილებაში (ინდუსტრიული რევოლუცია)

4. კლიმატის ცვლილების ფიზიკური გამოვლინებები ოკეანეში

5. კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია და მასთან დაკავშირებული საერთაშორისო შეთანხმებები

6. კლიმატის ცვლილების გავლენა ადამიანზე

7. ეკონომიკური სექტორების გავლენა კლიმატზე

8. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული პრობლემები მსოფლიოში

9. ადამიანის როლი კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის “შესარბილებლად”

10. საქართველო კლიმატის ცვლილების ფონზე

#გიმნაზიისეკოკომიტეტი

#ეკოთაობა

#ეკოჟურნალისტთაჯგუფი

Keep Georgia Tidy – დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე – KGT

Share Button