📣📣 წყალტუბოს წმ გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის მართლმადიდებლურ სკოლა – გიმნაზიაში დაიწყო ენერგეტიკის კვირეული, დაგეგმილი აქტივობების ფარგლებში ეკო დაივერების წევრებმა, მარიამ კორკოტაძემ და ანი ხვისტანმა პირველი შეხვედრა ჩაატარეს მე-7ა კლასის მოსწავლეებთან, თემაზე “ელექტროენერგიის მიღების ტრადიციული წყაროები”. ფასილიტატორი გეოგრაფიის მასწავლებელი: ნინო დგებუაძე.

💡💡 ენერგიის მდგრადი და საიმედო წყაროების ძიებაში ელექტროენერგიის გამომუშავების ტრადიციული მეთოდები ათწლეულების განმავლობაში გადამწყვეტ როლს ასრულებდა ჩვენი სამყაროს ძალაუფლებაში.

შეხვედრაზე ეკო დაივერებმა ისაუბრეს ელექტროენერგიის ტრადიციულ წყაროებზე: ჰიდროელექტროსადგური, თბოელექტროსადგური და ატომური ელექტროსადგური. ისაუბრეს მათი მუშაობის პრონციპზე და დეტალირად განიხილეს მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ხაზი გაუსვეს ენერგოდამოუკიდებლობის მნიშვნელობას ქვეყნისთვის. და მკაფიოდ დაანახეს მსმენელებს თუ რატომ არის ენერგეტიკული პრობლემა გლობალური.

🚈🚈 ელექტროენერგიის ტრადიციული წყაროები, ჰიდროელექტრო, თბო და ატომური ელექტროსადგურები, იყო ჩვენი გლობალური ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ხერხემალი. თითოეულ ამ წყაროს აქვს მუშაობის უნიკალური პრინციპები, უპირატესობები და გამოწვევები. უფრო მდგრად ენერგეტიკულ მომავალზე გადასვლასთან ერთად, ამ ტრადიციული წყაროების გაგება არსებითი ხდება ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას, მათ როლზე ჩვენს ენერგეტიკულ მიქსში და უფრო სუფთა და მდგრადი ალტერნატივების წინსვლის აუცილებლობის შესახებ.

შეხვედრამ საინტერესოდ ჩაიარა, მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართულები შეხვედრის მსვლელობაში და სურვილი გამოთქვეს უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდებაზე აღნიშნულ საკითხზე.

#კეცხოველისპრემია2024

#ეკოკლუბი

#ეკოდაივერები

#იმოქმედეცვლილებებისთვსი

#იმოქმედეკლიმატისთვის

Share Button