კათედრები

კათედრები

 1. ქართული ენისა და ლიტერატურის და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საგნების კათედრა
  თავმჯდომარე:გურეშიძე ელისო
 2. მათემატიკის კათედრა
  თავმჯდომარე:გოჩელაშვილი დარეჯანი
 3. უცხო ენათა საგნობრივი კათედრა
  თავმჯდომარე:გუბელაძე ნათია
 4. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საგნობრივი კათედრა
  თავმჯდომარე:ზაქარაია ნინო
 5. დაწყებითი კლასების, ფიზ. და ესთ. აღზრდის საგნობრივი კაედრა
  თავმჯდომარე:ჩოგოვაძე იამზე
Share Button