კალენდარი

 2019 -2020 სასწავლო წლის კალენდარი

2019-2020 სასწავლო წელი შედგება ორი სემესტრისაგან და გიმნაზიაში დადგენილია 5-დღიანი სასწავლო კვირა.

I -სემესტრი იწყება 16 სექტემბერს და მთავრდება 27 დეკემბერს.

II- სემესტრი იწყება 15 იანვარს და მთავრდება 15 ივნისს.

სასწავლო წლის კალენდარი კლასების მიხედვით: 

I კლასისათვის: 16.09.2019წ. – 27.05.2020წ.

II – XI კლასისათვის: 16.09.2019წ. – 15.06.2020წ.

XII კლასისათვის: – 16.09.2019წ. – 20.05.2020წ.

სასწავლო წლის ხანგრძლივობა 174 სასწავლო დღეა. 74 სასწავლო დღე პირველ სემესტრში და 100 სასწავლო დღე მეორე სემესტრში;

VII-X კლასებისათვის 10-15 ივნისი სასწავლო წლის ბოლო კვირა გამოიყოფა შემაჯამებელი, დასკვნითი გაკვეთილებისა და ასევე კონსულტაციებისათვის წლიური- კლასიდან კლასში გადასაყვანი გამოცდების მომზადებისათვის.

I სემესტრის უქმე დღეებია:

14 ოქტომბერი – მცხეთობა სვეტიცხოვლობა

4 დეკემბერი – ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანება- ანაზღაურდება 07.12.2019წ.

არდადეგები 2019 წლის 30 დეკემბერიდან  – 2020 წლის 14 იანვრის ჩათვლით (საშობაო არდადეგები).

 I I სემესტრის უქმე დღეებია: 

07 აპრილი – ხარების ბრწყინვალე დღესასწაული;

13 აპრილიდან 20 აპრილის ჩათვლით – სააღდგომო არდადეგები

12 მაისი – ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე. 

26 მაისი – დამოუკიდებლობის დღე.

28 მაისი – ამაღლება- ხუთშაბათი (ანაზღაურდება 30 მაისს).

უქმე დღეების რაოდენობა მეორე სემესტრში – 10 დღე.

უქმე დღეების რაოდენობა სასწავლო წლის განმავლობაში – 12 დღე.

Share Button