წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზიის VII კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში.

თემა: “ლუარსაბ თათქარიძე” (პერსონაჟის დახასიატება ინტერიერში)

საგნის მასწავლებელი: ელისო გურეშიძე

გაკვეთილს ესწრებოდა ხარისხის განვითარებისა და მხარდაჭერის ჯგუფი

Share Button