გრძელდება პროექტი “ყველაზე მედიაწიგნიერი” (ფასილიტატორი: ქრისტინა ქუთათელაძე)

VIა კლასის მოსწავლეებმა, შექმნეს კედლის გაზეთი სახელწოდებით “მედია და კულტურა” და კლასისი საათის ფორმატში, წარმოადგინეს პროექტის პრეზენტაცია.

ისაუბრეს კულტურის და ეთიკის მნიშვნელობაზე მედიაწიგნიერებაში.

Share Button