ეკო კლუბ: „ეკო დაივერების“ წევრები თემო ჩირგაძე და მარიამ კორკოტაძე გეოგრაფიის მასწავლებელთან, ნინო დგებუაძესთან ერთად ქუთაისის გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ესტუმრნენ.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორია ცენტრალურ როლს ასრულებს დასავლეთ საქართველოს მდინარეებში წყლის სისუფთავის შეფასებასა და უზრუნველსაყოფად. ვრცელ რეგიონს ფარავს, ლაბორატორია ემსახურება როგორც საკვანძო დაწესებულებას ამ ტერიტორიის გარემოსდაცვითი ჯანმრთელობის დაცვაში. წყლის ხარისხის მნიშვნელობა არ შეიძლება გადაჭარბებული იყოს, რადგან ის პირდაპირ გავლენას ახდენს ეკოსისტემების კეთილდღეობაზე და იმ თემებზე, რომლებიც ეყრდნობიან ამ წყლის წყაროებს.

გარემოსდაცვითი მეცნიერების სამყაროში ჩაღრმავების სურვილით, ეკო დაივერებს მიეცათ უნიკალური შესაძლებლობა ჩაეხედათ ლაბორატორიის საქმიანობაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ექსპერტების ხელმძღვანელობით, მათ იმოგზაურობეს იმის გასაგებად, თუ როგორ ხდება წყლის ხარისხის საგულდაგულოდ შეფასება და მონიტორინგი.

ვიზიტის დროს ჩატარებული ერთ-ერთი დამაინტრიგებელი ექსპერიმენტი იყო ხილვადობის ტესტი, რომელიც მიზნად ისახავდა წყალში ჟანგბადის შემცველობის განსაზღვრას. ეს ტესტი წყლის ხარისხის კრიტიკული მაჩვენებელია, რადგან საკმარისი ჟანგბადი აუცილებელია წყლის სიცოცხლის გადარჩენისთვის. ეკო დაივერები აქტიურად მონაწილეობდნენ ექსპერიმენტში, მიიღეს პრაქტიკული გამოცდილება წყლის გამჭვირვალობის და, შესაბამისად, ჟანგბადის დონის შესაფასებლად გამოყენებულ პროცედურებში.

ხილვადობის ტესტმა გამოავლინა ღირებული ინფორმაცია გამოკვლეულ წყალში ჟანგბადის შემცველობის შესახებ. ეს მონაცემები გადამწყვეტია წყლის ხარისხთან დაკავშირებული პოტენციური პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის და შეუძლია მიმართოს ზომების განხორციელებას ნებისმიერი დისბალანსის აღმოსაფხვრელად. ჟანგბადის სხვადასხვა დონის გავლენის გაგება ფუნდამენტურია წყლის ეკოსისტემების დელიკატური წონასწორობის შესანარჩუნებლად.

ლაბორატორიაში ვიზიტმა ასევე მათ მ ისცა შესაძლებლობა გაცნობოდნენ ობიექტის ინფრასტრუქტურას და დახვეწილ აღჭურვილობას, რომელიც გამოიყენება წყლის ხარისხის შეფასებაში. უახლესი ინსტრუმენტები, რომლებიც ზედმიწევნით შენარჩუნებულია გამოცდილი პროფესიონალების მიერ, ხაზს უსვამს ლაბორატორიის მუშაობის სიზუსტეს და საიმედოობას. სპექტროფოტომეტრებიდან წყლის სინჯის აღების მოწყობილობებამდე.

#კეცხოველისპრემია2024

#ეკოკლუბი

#ეკოდაივერები

#იმოქმედეკლიმატისთვის

Share Button