გრძელდება საინფორმაციო შეხვედრები დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებთან. ეკოკომიტეტის და კლუბ “ეკოდაივერები”-ს მოსწავლეები პრეზენტაციით წარდგნენ v ა კლასის მოსწავლეებთან.

ეკოკომიტეტის წარმომადგენლებმა განასხვავეს ნარჩენი და ნაგავი, ისაუბრეს ნარჩენების მართვის აუცილებლობაზე და კლასიფიკაციის გზებზე. შეხვედრა ინტერაქციულად მიმდინარეობდა. შეხვედრის ბოლოს მოსწავლეებმა დაამზადეს ყუთები სეპარირებისთვის, რომლებიც საკლასო ოთახებში განთავსდება.

#გიმნაზიისეკოკომიტეტი

#ჩვენვზრუნავთჩვენსპლანეტაზეიზრუნეშენც

#ეკოთაობა

#ნარჩენებისკლასიფიკაცია

#კეცხოველისპრემია2024

#ეკოკლუბი

#ეკოდაივერები

#იმოქმედეცვლილებებისთვსი

Keep Georgia Tidy – დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე – KGT

Share Button