ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

კათედრის თავმჯდომარე: მაია გურეშიძე – უფროსი,(ქართული ენა და ლიტერატურა)

კათედრის წევრები:

  1. ელისო გურეშიძე –  წამყვანი (ქართული ენა და ლიტერატურა)
  2. ქეთევან სვანაძე –  უფროსი (ქართული ენა და ლიტერატურა)
  3. ღოღელიანი ნათია – პრაქტიკოსი (ქართული ენა და ლიტერატურა)
Share Button