ქართული ენის, ლიტერატურისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

კათედრის თავმჯდომარე: ბადრი პაპავაუფროსი

კათედრის წევრები:

  • ელისო გურეშიძე –  წამყვანი (ქართული ენა და ლიტერატურა)
  • ქეთევან სვანაძე –     წამყვანი (ქართული ენა და ლიტერატურა)
  • მაია  გურეშიძე   –     უფროსი ( ქართული ენა და ლიტერატურა)
  • ღოღელიანი ნათია – მასწავლებელი (ქართული ენა და ლიტერატურა)
  • ნაზი თედორაძე – უფროსი (გეოგრაფია)
  • მაია ბახტაძე –    უფროსი (ჩვ.საქართველო, ისტორია,სამოქალაქო განათლება).
Share Button