წრიული ეკონომიკის პრინციპების განსაზღვრის მიზნით მომდევნო შეხვედრა ჩატარდა მერვე კლასის მოსწავლეებმა. (მასწავლებელი ფიქრია ცერცვაძე) შეხვედრის მიზანი იყო კვლევის კითხვარის შევსება.

მოსწავლეებმა დააფიქსირეს საკუთარი აზრი კვლევის კითხვარში, ხაზი გაუსვეს იმ საკითხებს ,რომლებშიც დაბალი შეფასება დააფიქსირეს, იმსჯელეს ამ პრობლემების გამოსწორების გზებზე და საინტერესო მოსაზრებებიც გამოთქვეს სამოქმედო გეგმაში შესატანი აქტივობების შესახებ.შედეგებზე.

#გიმნაზიისეკოკომიტეტი

#ჩვენვზრუნავთჩვენსპლანეტაზეიზრუნეშენც

#ეკოთაობა

Keep Georgia Tidy – დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე – KGT

Share Button