2021 – 2022 სასწავლო წელი

კათედრის თავმჯდომარებადრი პაპავა – უფროსი

კათედრის წევრები:

 • ელისო გურეშიძე –  წამყვანი (ქართული ენა და ლიტერატურა)
 • ქეთევან სვანაძე –     წამყვანი (ქართული ენა და ლიტერატურა)
 • მაია  გურეშიძე   –     უფროსი ( ქართული ენა და ლიტერატურა)
 • ღოღელიანი ნათია – მასწავლებელი (ქართული ენა და ლიტერატურა)
 • ნაზი თედორაძე – უფროსი (გეოგრაფია)
 • მაია ბახტაძე –    უფროსი (ჩვ.საქართველო, ისტორია,სამოქალაქო განათლება).

კათედრის თავჯდომარენინო ზაქარაია – წამყვანი  (ბუნებისმცოდნეობა –ბიოლოგია)

კათედრის წევრები:

 • მაია ონიანი –  წამყვანი (ბიოლოგიის მასწავლებელი)
 • თინა ჯიქია –   უფროსი (ქიმიის მასწავლებელი)
 • აკაკი  ქებაძე –  მასწავლებელი/მაძიებელი (ფიზიკის მასწავლებელი)

კათედრის თავმჯდომარე  ნადია მელქაძე (უფროსი)

კათედრის წევრები:

 • იამზე ჩოგოვაძე -უფროსი (დაწყებითი კლასების მასწავლებელი)
 • თამარ ლალიაშვილი-გიმნაზიის ფსიქოლოგი/დაწყებითი კლასების მასწავლებელი
 • ფიქრია კვაბზირიძე-უფროსი (დაწყებითი კლასების მასწავლებელი)
 • მზია ბალანჩივაძე –  წამყვანი (დაწყებითი კლასების მასწავლებელი)
 • ქეთევან რატიანი-  უფროსი ( მუსიკის მასწავლებელი (V-IX კლასები)
 • მარიამ თალაკვაძე —  ( მუსიკის მასწავლებელი (I-IV კლასები)
 • ქრისტინა ქუთათელაძე-    სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების  მასწავლებელი(V-IX კლასები)
 • გაგა უშვერიძე                         ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებელი (V- XII კლასები)

კათედრის თავჯდომარედარეჯან გოჩელაშვილი – უფროსი (მათემატიკა)

კათედრის წევრები:

 • მაგდა სულუხია – მოწვეული მასწავლებელი (მათემატიკა)
 • ანა კირთაძე – მასწავლებელი/მაძიებელი ( მათემატიკა)
 • ქრისტინა ქუთათელაძე – მასწავლებელი/მაძიებელი ( კომპიუტერული ტექნოლოგიები)

კათედრის თავმჯდომარენათია გუბელაძე – უფროსი

 • ფიქრია ცერცვაძე – წამყვანი (ინგლისური ენის მასწავლებელი)
 • ლელა ციბაძე –  წამყვანი (გერმანული ენის მასწავლებელი)
 • ლიანა   ზარქუა – უფროსი (რუსული ენის მასწავლებელი)
Share Button