კონტაქტები


 

5400, ქ. წყალტუბო, 9 აპრილის ქ. მე-3 შესახვევი #12

ტელ.: (436) 22-21-17, მობ.: (+995) 551-99-99-63

E-mail: wmgabrielisgimnazia@gmail.com

Share Button