მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნები

მოსწავლეთა თვითმმართველობა არის არჩეული ორგანო. იგი წარმოადგენს გიმნაზიის სტრუქტურულ ერთეულს და უფლებამოსილებას ახორციელებს მომდევნო სასწავლო წელს თვითმმართველობის ახალი არჩევნების ჩატარებამდე; მოსწავლეთა თვითმმართველობა დაკომპლექტებულია საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისაგან ის ვალდებულია, თავისი საქმიანობა წარმართოს დებულების საფუძველზე და მის შესაბამისად, წვლილი შეიტანოს განაგრძეთ კითხვა…

Share Button

„ჩვენ ერთად ვქმნით ფერად სამყაროს“

დაუნის სინდრომი გენეტიკური ცვლილებაა და ის არ არის დაავადება. დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანს ნაცვლად 46 ქრომოსომისა, აქვს დამატებით ერთი ქრომოსომა 21-ე წყვილში, რასაც 21-ე წყვილის ტრისომია ეწოდება. დაუნის სინდრომი არც მემკვიდრეობითია და არც გადამდები. ჯონ დაუნი მეცნიერია, რომელმაც პირველმა აღწერა განაგრძეთ კითხვა…

Share Button

მოსწავლეთა საინიციატივო ჯგუფის რიგით მე-2 შეხვედრა

სასულიერო გიმნაზიის მოსწავლეთა საინიციატივო ჯგუფის რიგით მეორე შეხვედრა. მოსწავლეებმა. შეხვედრაზე შეიმუშავეს ჯგუფის ლოგო და იმსჯელეს სასწავლო წლის სამუშაო გეგმასა და მის დეტალებზე

Share Button