კათედრები

 1. ქართული ენისა და ლიტერატურის და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საგნების კათედრა
  თავმჯდომარე: გურეშიძე ელისო
 2. მათემატიკის კათედრა
  თავმჯდომარე: გოჩელაშვილი დარეჯანი
 3. უცხო ენათა საგნობრივი კათედრა
  თავმჯდომარე: გუბელაძე ნათია
 4. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საგნობრივი კათედრა
  თავმჯდომარე: ზაქარაია ნინო
 5. დაწყებითი კლასების, ფიზ. და ესთ. აღზრდის საგნობრივი კატედრა
  თავმჯდომარე: ჩოგოვაძე იამზე