ქართული ენისა და ლიტერატურის და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საგნების კათედრა

თავმჯდომარე: გურეშიძე ელისო

საგნები:

 1. გეოგრაფია
 2. ისტორია
 3. სამოქალაქო განათლება
 4. ქართული ენა და ლიტერატურა
 5. ჩვენი საქართველო

მასწავლებლები:

 1. ბახტაძე მარიკა - უფროსი (ისტორია, სამოქალაქო განათლება)
 2. გურეშიძე ელისო - უფროსი (ქართული ენა და ლიტერატურა)
 3. გურეშიძე მაია - უფროსი (ქართული ენა და ლიტერატურა)
 4. თედორაძე ნაზი - უფროსი (გეოგრაფია)
 5. პაპავა ბადრი - უფროსი (ისტორია)
 6. რევია მაღვალა - უფროსი (სამოქალაქო განათლება)
 7. სვანიძე ქეთევანი - უფროსი (ქართული ენა და ლიტერატურა)