უცხო ენათა საგნობრივი კათედრა

თავმჯდომარე: გუბელაძე ნათია

საგნები:

  1. გერმანული ენა
  2. ინგლისური ენა
  3. რუსული ენა

მასწავლებლები:

  1. გუბელაძე ნათია - უფროსი (ინგლისური ენა)
  2. ზარქუა ლიანა - პრაქტიკოსი (რუსული ენა)
  3. კირტავა ინგა - პრაქტიკოსი (გერმანული ენა)
  4. ცერცვაძე ფიქრია - უფროსი (ინგლისური ენა)