საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საგნობრივი კათედრა

თავმჯდომარე: ზაქარაია ნინო

საგნები:

  1. ბიოლოგია
  2. ბუნებათმცოდნეობა
  3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საფუძვლები
  4. ფიზიკა
  5. ქიმია

მასწავლებლები:

  1. ზაქარაია ნინო - პრაქტიკოსი (ბიოლოგია)
  2. ონიანი მაია - უფროსი (ბიოლოგია)
  3. სებუა ბელა - პრაქტიკოსი (ფიზიკა, მათემატიკა)
  4. ჯიქია თინა - უფროსი (ბუნებისმეტყველება, ქიმია)