დაწყებითი კლასების, ფიზ. და ესთ. აღზრდის საგნობრივი კატედრა

თავმჯდომარე: ჩოგოვაძე იამზე

საგნები:

  1. მუსიკა
  2. სპორტი
  3. ხელოვნება

მასწავლებლები:

  1. ბალანჩივაძე მზია - უფროსი (დაწყებითი კლასები)
  2. თალაკვაძე მარიამი - პრაქტიკოსი (მუსიკა)
  3. კვაბზირიძე ფიქრია - უფროსი (დაწყებითი კლასები)
  4. ლობჯანიძე ნინო - უფროსი (დაწყებითი კლასები)
  5. სულაბერიძე თეა - უფროსი (ხელოვნება)
  6. უშვერიძე გაგა - პრაქტიკოსი (სპორტი)
  7. ჩოგოვაძე იამზე - უფროსი (დაწყებითი კლასები)