მოსწავლეთა საბჭო

2016-2017 სასწავლო წელი

მოსწავლეთა კომიტეტის დებულება (pdf-ფაილი)

VIII კლ.

მარიამ ლორთქიფანიძე

მარი ბენიძე

VIII კლ.

გვანცა დარსაველიძე

ლუკა ხელაძე

IX კლ.

ირაკლი ბენდელიანი

ლუკა ჩიხლაძე

X კლ.

ნინო ქავთარია - თავმჯდომარე

მარიამ გოდერიძე

XI კლ.

ლუკა ჯიქია

მიხეილ დარსაველიძე

XII კლ.

ნიკა გედენიძე

ლალი სილაგაძე