გიმნაზიის მშობელთა სათათბირო

2017-2018 სასწავლო წელი

მშობელთა კომიტეტის დებულება (pdf-ფაილი)

 1. იოსელიანი ნათია - I კლ.
 2. თევდორაძე ნათია - I კლ.
 3. სვანიძე თეონა - II კლ.
 4. გვიდიანი ირმა - III კლ.
 5. აფხაძე თამარი - IV კლ.
 6. მეშველიანი მარიამი - V კლ.
 7. მინაძე მარიკა - V კლ.
 8. ფორჩხიძე ნათია - VI კლ.
 9. ბობოხიძე ზოია - VII კლ.
 10. ხობუა ლალი - VII კლ.
 11. გიორხელიძე ნინო - VIII კლ.
 12. ჯინჭარაძე ნაია - VIII კლ.
 13. ძიძიგური მედეა - IX კლ.
 14. საღინაძე სალომე - X კლ.
 15. ჩიხლაძე თამარი - XI კლ.
 16. ჩხეიძე ნინო - XII კლ.

სათათბიროს წევრები

 1. კოპალიანი ირმა - თავმჯდომარე;
 2. იოსელიანი ნათია - მოადგილე;
 3. ხობუა ლალი - მდივანი;
 4. მეშველიანი მარიამი - წევრი;
 5. გიორხელიძე ნინო - წევრი.