მშობელთა კომიტეტი

2016-2017 სასწავლო წელი

მშობელთა კომიტეტის დებულება (pdf-ფაილი)

 1. ფირცხელავა თეონა (598-14-74-19)
 2. გედელიანი ია (598-71-37-06)
 3. აფხაძე თამარი (555-20-08-84)
 4. მეშველიანი მარიამი (551-49-57-27)
 5. გაფრინდაშვილი შორენა (551-12-37-06)
 6. გელენიძე ხატია (591-92-49-03)
 7. კოპალიანი მაია (557-73-17-18)
 8. ჩხეიძე ლალი (595-29-20-04)
 9. გიორხელიძე ნინო (598-90-34-79)
 10. ჯინჭარიძე ნაია (557-59-77-73)
 11. ფუტკარაძე ნაირა (599-31-58-30)
 12. ძიძიგური მედეა (558-29-22-42)
 13. საღინაძე სალომე (595-42-24-31)
 14. ჩიხლაძე თამარი
 15. ჩიხლაძე ნინო (598-93-49-65)
 16. კოპალიანი ირმა (599-25-70-41)

სათათბიროს წევრები

 1. კოპალიანი ირმა - თავმჯდომარე;
 2. კოპალიანი მაია - მოადგილე;
 3. ფუტკარაძე ნაირა - მდივანი;
 4. მეშველიანი მარიამი - წევრი;
 5. გიორხელიძე ნინო - წევრი.