2017 - 2018 სასწავლო წლის ეროვნული საგნობრივი
ოლიმპიადის პირველი ტურის გიმნაზიის
მოსწავლეთა შედეგები

პირველი ტურის შედეგები (2017-2018 სასწავლო წელი)

მეორე ტურში გადასულები

ქართული ენა და ლიტერატურა:

  • ჯიქია ლუკა - XII კლ.

ინგლისური ენა:

  • მამისეიშვილი სალომე - XI კლ.;
  • კინწურაშვილი მარიამი - XII კლ.

გეოგრაფია:

  • გოდერიძე მარიამ - XI კლ.

ისტორია:

  • ჯიქია ლუკა - XII კლ.

ბიოლოგია:

  • იობიძე ნანა - X კლ.;
  • სებუა ანი - XI კლ.