2016 - 2017 სასწავლო წლის ეროვნული საგნობრივი
ოლიმპიადის პირველი ტურის გიმნაზიის
მოსწავლეთა შედეგები

პირველი ტურის შედეგები (pdf-ფაილი)

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა:
  მონაწილეობდა 23 მოსწავლე, ბარიერი გადალახა 16-მა მოსწავლემ;
 2. ინგლისური ენა:
  მონაწილეობდა 17 მოსწავლე, ბარიერი გადალახა 13-მა მოსწავლემ;
 3. რუსული ენა:
  მონაწილეობდა 5 მოსწავლე, ბარიერი გადალახა 4-მა მოსწავლემ;
 4. ისტორია:
  მონაწილეობდა 17 მოსწავლე, ბარიერი გადალახა 2-მა მოსწავლემ;
 5. გეოგრაფია:
  მონაწილეობდა 14 მოსწავლე, ბარიერი გადალახა 3-მა მოსწავლემ;
 6. ბიოლოგია:
  მონაწილეობდა 14 მოსწავლე, ბარიერი გადალახა 1-მა მოსწავლემ;
 7. ქიმია:
  მონაწილეობდა 7 მოსწავლე, ბარიერი გადალახა 0-მა მოსწავლემ;
 8. ფიზიკა:                                                                                                                                                         მონაწილეობდა 12 მოსწავლე, ბარიერი გადალახა 0-მა მოსწავლემ;
 9. მათემატიკა:                                                                                                                                        მონაწილეობდა 10 მოსწავლე, ბარიერი გადალახა 0-მა მოსწავლე.