🔴⚫ 16 დღიანი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის ფარგლებში, ეკო დაივერების ინიციატივით სასულიერო გიმნაზიის მე-10 კლასში საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარა პროექტის გუნდმა – “სამოქალაქო ქსელის გაფართოვების ინიციატივა იმერეთის რეგიონში”, რომლის ფინანსური მხარდამჭერია USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამა. პროექტის ხელმძღვანელი – ფოკი ფაჩულია, რომელიც ცნობილია თავისი გამჭრიახი პერსპექტივებით. თანაგრძნობისა და გამოცდილების შერწყმით, ის ნავიგაციას უწევდა ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებულ სირთულეებს, ნათელს ჰფენდა მის სოციალურ, ეკონომიკურ და პიროვნულ შედეგებს. მისი საინტერესო პრეზენტაცია აერთიანებდა სტატისტიკურ მონაცემებს, ცხოვრებისეულ და კულტურულ შეხედულებებს, რაც უზრუნველყოფდა საკითხის ყოვლისმომცველ გაგებას.

🟠 სესია გახდა ინტერაქტიული პლატფორმა, სადაც მოსწავლეები თავს კომფორტულად გრძნობდნენ თავიანთი აზრების, საზრუნავებისა და კითხვების გაზიარებაში.

🔴 დისკუსია გაფართოვდა ადრეული ქორწინების უშუალო შედეგების მიღმა, გენდერული თანასწორობის, ინდივიდუალური ავტონომიისა და განათლების მნიშვნელობის უფრო ფართო კონტექსტში. ფოკი ოსტატურად ატარებდა ნავიგაციას დელიკატურ რელიეფზე, ხელს უწყობდა გარემოს, სადაც მოსწავლეები გრძნობდნენ უფლებამოსილებას, დაუპირისპირდნენ საზოგადოების ნორმებს და კრიტიკულად შეესწავლათ გაბატონებული დამოკიდებულებები.

#კეცხოველისპრემია2024

#ეკოკლუბი

#ეკოდაივერები

#იმოქმედეცვლილებებისთვსი

#16დღიანიკამპანიაძალადობისწინააღმდეგ

Share Button