ეკო კლუბ: „ეკო დაივერების“ წევრები თემო ჩირგაძე, მარიამ კორკოტაძე და გიმნაზიის მე-7 კლასის მოსწავლეები, გეოგრაფიის მასწავლებელთან, ნინო დგებუაძესთან ერთად ქუთაისის გარემოს ეროვნულ სააგენტოში, ამჯერად გეოლოგებს  ესტუმრნენ.

შეხვედრა ეძღვნებოდა დასავლეთ საქართველოს გეოლოგიური გამოწვევების გაგებას. გეოლოგებმა გაიზიარეს, რომ მათი ძირითადი აქცენტი ტრიალებს მეწყრული ადგილების შემოწმებასა და ამოცანაში, რომელიც მოიცავს მკაცრ საველე სამუშაოებს და პოტენციური რისკების იდენტიფიცირების ვალდებულებას. თუმცა მათი მუშაობა არ არის მხოლოდ მეწყერების იდენტიფიცირება, არამედ ვრცელდება რეკომენდაციების მიწოდებაზე დაზარალებულ რაიონებში უსაფრთხო და მდგრადი საქმიანობისთვის. მეცნიერული ცოდნითა და საველე გამოცდილებით შეიარაღებული ეს პროფესიონალები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ მიწათსარგებლობის დაგეგმვის, ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კატასტროფებისთვის მზადყოფნაში.

ბავშვებმა ნახეს GPS და ARC GIS პროგრამა, მძლავრი გეოსივრცული ხელსაწყო, სადაც ნაჩვენები იყო, თუ როგორ ეხმარება ტექნოლოგია მეწყერსაშიში ტერიტორიების რუკების შედგენასა და ანალიზში.

ბავშვებს საშუალება ჰქონდათ უშუალოდ დაენახათ გეოლოგების მიერ ARC GIS პროგრამის გამოყენება ციფრულ რუქებზე მეწყრული ადგილების აღსანიშნავად. ამ ინტერაქტიულმა პროცესმა აჩვენა, თუ როგორ გამოიყენება ტექნოლოგია ზუსტი, განახლებული რუქების შესაქმნელად, რომლებიც წარმართავს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. პროგრამა გეოლოგებს საშუალებას აძლევს ვიზუალიზაცია გაუკეთონ მონაცემებს, დაადგინონ შაბლონები და ხელი შეუწყონ გეოლოგიური ფენომენების ყოვლისმომცველ გაგებას.

მეწყრული ადგილების რუქების შედგენა გეოლოგების მუშაობის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ეს რუქები ემსახურება ურბანული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კატასტროფების მართვის აუცილებელ რესურსს. მეწყრისკენ მიდრეკილი ტერიტორიების ზუსტად აღნიშვნით, გეოლოგები ხელს უწყობენ ადრეული გაფრთხილების სისტემების შექმნას და ხელს უწყობენ ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას, რათა დაიცვან თემები გეოლოგიურ საფრთხეებთან დაკავშირებული პოტენციური საფრთხისგან.

Share Button