📣📣 წყალტუბოს წმ გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის მართლმადიდებლურ სკოლა – გიმნაზიაში მიმდინარეობს ენერგეტიკის კვირეული, დაგეგმილი აქტივობების ფარგლებში ეკო დაივერების წევრმა, მარიამ შალამბერიძემ მე-7ა კლასის მოსწავლეებთან, ჩაატარა შეხვედრა თემაზე “ელექტროენერგიის მიღების ალტერნატიული რესურსები “. ფასილიტატორი გეოგრაფიის მასწავლებელი: ნინო დგებუაძე.

მსოფლიოს მზარდი მოსახლეობის აქტუალურმა საკითხმა გამოიწვია ენერგიის მოხმარების გარდაუვალი ზრდა. მარიამმა ხაზი გაუსვა ენერგიის ალტერნატიული წყაროების შესწავლის კრიტიკულ მნიშვნელობას მზარდი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.

🌍🌎 საინტერესო სესიაზე, მან გადახედა ამ ალტერნატიული რესურსების რთულ დეტალებს, ახსნა პრინციპები, რომლებიც მართავს მათ გამოყენებასა და ფუნქციონირებას.

☘💡 ამ არაფორმალურმა შეხვედრამ ბავშვებს შესთავაზა უნიკალური შესაძლებლობა გარკვეულიყვნენ განახლებადი ენერგიის ნიუანსებში, რომელიც გადამწყვეტი თემაა ჩვენი პლანეტის მზარდი ენერგეტიკული მოთხოვნილებების ფონზე. ხაზი გაუსვა მათ მდგრადობას, გარემოზე ზემოქმედების შემცირებას და კლიმატის ცვლილების შერბილების პოტენციალს. ქარის, მზის, ჰიდრო და სხვა განახლებადი წყაროების გამოყენებით, საზოგადოებებს შეუძლიათ შეამსუბუქონ თავიანთი დამოკიდებულება სასრულ და ეკოლოგიურად საზიანო ენერგიის ტრადიციულ წყაროებზე.

შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა იყო ალტერნატიული რესურსების გადამწყვეტი როლი ტრადიციული ენერგიის წყაროების ჩანაცვლებაში. მარიამმა აზი გაუსვა პროგრესულ ცვლას განახლებადი ენერგიისკენ, ხაზი გაუსვა მის დადებით გავლენას სასმელი რესურსების კონსერვაციაზე. იმის გამო, რომ ტრადიციული წყაროები, როგორიცაა წიაღისეული საწვავი, ხელს უწყობს გარემოს დეგრადაციას და წყლის დაბინძურებას, უფრო სუფთა ალტერნატივებზე გადასვლა ჩნდება, როგორც სტრატეგიული ნაბიჯი ჩვენი ძვირფასი სასმელი რესურსების დასაცავად.

დისკუსია დასრულდა მოქმედებისკენ მოწოდებით, რაც მოუწოდებდა მოსწავლეებს აქტიურად ჩაერთონ ინოვაციური გადაწყვეტილებებისა და მდგრადი პრაქტიკის ძიებაში.

#კეცხოველისპრემია2024

#ეკოკლუბი

#ეკოდაივერები

#იმოქმედეცვლილებებისთვსი

#იმოქმედეკლიმატისთვის

Share Button