მდინარე ენგური, დიდებული წყალგამტარი, რომელიც მიედინება კავკასიის რეგიონის გულში, დიდი ხანია სიცოცხლისა და სიცოცხლისუნარიანობის წყაროა იმ თემებისთვის, რომლებიც მის ნაპირებს სამშობლოს უწოდებენ. მაგრამ ბოლო წლებში ის ასევე გახდა პროგრესისა და ინოვაციის სიმბოლო, ინოვაციური პროექტის წყალობით, რომელიც იყენებს მის ძალას სუფთა, განახლებადი ელექტროენერგიის გამომუშავებისთვის.

სწორედ, რომ ენგურჰესის შესახებ ინფორმაციით აღნიშნეს ეკო დაივერებმა, 14 მარტს მდინარეების საერთაშორისო დღე და ჩაატარეს ვიდეო პრეზენტაცია გიმნაზიის მოსწავლეებთან.

ეკო კლუბელებმა ისაუბრეს ენგურის ჰიდროელექტროსადგურზე, რომელიც მდებარეობს საქართველოში, ქალაქ ჯვართან ახლოს, და რომელიც ადასტურებს ჰიდროელექტროსადგურის პოტენციალს რეგიონის ენერგეტიკული ლანდშაფტის გარდაქმნაზე. 1960-იან წლებში აშენებული ელექტროსადგური იყენებს მდინარე ენგურის ბუნებრივ დინებას, რათა გამოიმუშაოს ელექტროენერგია როგორც საქართველოსთვის, ასევე მისი მეზობელი ქვეყნებისთვის.

ჰესის მასშტაბურობა ვიდეომ უფრო აღქმადი გახადა.

Share Button