მათემატიკა ისტ-ის კათედრა

კათედრის თავჯდომარე: დარეჯან გოჩელაშვილი – უფროსი (მათემატიკა)

კათედრის წევრები:

  1. მაგდა სულუხია – პრაქტიკოსი (მათემატიკა)
  2. მანანა მამარდაშვილი – პრაქტიკოსი ( მათემატიკა)
  3. ქრისტინა ქუთათელაძე – პრაქტიკოსი ( ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები)
Share Button