მდგრადი განვითარების მიზანი №16 – მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუციები

Share Button