წყალტუბოს წმ გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის მართლმადიდებლურ სკოლა – გიმნაზიაში მიმდინარეობს ენერგეტიკის კვირეული, დაგეგმილი აქტივობების ფარგლებში ეკო დაივერების წევრმა, მარიამ კორკოტაძემ და მარიამ შვანგირაძემ მე-7ბ კლასში ჩაატარეს შეხვედრა სახელწოდებით, „მწვანე ენერგეტიკა“ ფასილიტატორი გეოგრაფიის მასწავლებელი: ნინო დგებუაძე

შეხვედრა მიზნად ისახავდა ცნობიერების ამაღლებას მწვანე ენერგიის უპირატესობებისა და პოზიტიური ზეგავლენის შესახებ, რომელიც მას შეიძლება ჰქონდეს ერის ზრდაზე. გოგოებმა ხაზგასმით აღინიშნაეს რომ საქართველო 2016 წლიდან არის „მწვანე ზრდის დეკლარაციის“ აქტიური მონაწილე, ეს საერთაშორისო ვალდებულება ხაზს უსვამს მდგრადი განვითარების მნიშვნელობას და მოუწოდებს ქვეყნებს ხელი შეუწყონ მწვანე ინვესტიციებს. ამ დეკლარაციასთან შეთანხმებით საქართველომ თავი დაიმკვიდრა, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა პრაქტიკის მომხრე და მდგრადი საშუალებებით ეკონომიკური ზრდის ჩემპიონი.

მწვანე ენერგია, რომელიც მიღებულია განახლებადი წყაროებიდან, როგორიცაა ქარი, მზის და ჰიდროენერგეტიკა, ხაზგასმული იყო, როგორც ტრადიციული წიაღისეული საწვავის მდგრადი ალტერნატივა. გოგოებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ მწვანე ენერგიის გამოყენება არა მხოლოდ ამცირებს გარემოს დეგრადაციას, არამედ მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქვეყნის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროგრესს.

მწვანე ენერგიის წყაროები აწარმოებენ სათბურის გაზებს მინიმალურ დონეზე ან საერთოდ არ გამოყოფას, რაც ამცირებს ნახშირბადის საერთო კვალს. ეს ხელს უწყობს სუფთა ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის გაუმჯობესებას, რითაც ამცირებს კლიმატის ცვლილების უარყოფით შედეგებს.

სასრული წიაღისეული საწვავისგან განსხვავებით, მწვანე ენერგია ეყრდნობა განახლებად რესურსებს, როგორიცაა მზის შუქი, ქარი და წყალი. ეს უზრუნველყოფს ენერგიის მუდმივ და მდგრად მიწოდებას გრძელვადიან პერსპექტივაში, ამცირებს დამოკიდებულებას ამოწურულ რესურსებზე.

განახლებადი ენერგიის ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა ქმნის სამუშაო ადგილებს და ინვესტიციების მოზიდვას, რაც საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს ეკონომიკას.

მწვანე ენერგიაზე გადასვლა ხელს უწყობს ტექნოლოგიურ ინოვაციებს. განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების მიღწევები არა მხოლოდ მათ უფრო ეფექტურს ხდის, არამედ ხელს უწყობს კვლევებსა და განვითარებას, რაც იწვევს ახალ გარღვევებს ენერგეტიკულ სექტორში.

#კეცხოველისპრემია2024

#ეკოკლუბი

#ეკოდაივერები

#იმოქმედეცვლილებებისთვსი

#იმოქმედეკლიმატისთვის

Share Button