წყალტუბოს წმ გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის მართლმადიდებლურ სკოლა – გიმნაზიაში დასრულდა ენერგეტიკის კვირეული, დასკვნითი აქტივობა, საბოლოო შედეგების შეჯამების სახით და გამზადებული კედლის გაზეთის პრეზენტაციით, ეკო დაივერების წევრმა, მარიამ კორკოტაძემ და მარიამ შალამბერიძემ მე-8 კლასში ჩაატარეს შეხვედრა სახელწოდებით, „მწვანე ენერგეტიკა“ ფასილიტატორი გეოგრაფიის მასწავლებელი: ნინო დგებუაძე

შეხვედრა იყო არა მხოლოდ ინფორმაციის ცალმხრივი გზა, არამედ იდეების აქტიური გაცვლა. ატმოსფერო დატვირთული იყო ენთუზიაზმით, რადგან მოსწოავლეები აქტიურად მონაწილეობდნენ დისკურსში.

რაც ამ კვირეულის შეჯამებას ნამდვილად გამოარჩევდა, იყო მოსწავლეების მიერ განხილული საკითხისადმი გამოხატული გულწრფელი ინტერესი. მერვე კლასის ჯგუფის მიერ გამოვლენილმა ჩართულობამ და მიმღებლობამ ხაზი გაუსვა ცნობისმოყვარეობისა და ცნობიერების ამაღლების მნიშვნელობას კრიტიკულ თემებზე, როგორიცაა ენერგიის წყაროები.

კვირის მოვლენებზე ფიქრისას ცხადი ხდება, რომ განათლება სცილდება სახელმძღვანელოებსა და სწავლების ტრადიციულ მეთოდებს. სასწავლო პროგრამაში დინამიური პრეზენტაციებისა და დისკუსიების ინტეგრირებით.

სწორედ ასეთი ინიციატივების მეშვეობით ხდება ახალგაზრდა გონების არა მხოლოდ განათლება, არამედ უფლებამოსილება შექმნან სამყარო, რომელიც აფასებს და ინარჩუნებს ჩვენს ძვირფას რესურსებს.

#კეცხოველისპრემია2024

#ეკოკლუბი

#ეკოდაივერები

#იმოქმედეცვლილებებისთვსი

#იმოქმედეკლიმატისთვის

Share Button