პრორექტორი სასწავლო-ადმინისტრაციულ დარგში

მაია  ონიანი

დაბადების  ადგილი:  ლენტეხი

განათლება:

ქუთაისის  აკ. წერეთლის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო  ფაკულტეტი

საგანმანათლებლო ხარისხი:  მაგისტრი

სპეციალობა:გეოგრაფია- ბიოლოგიის მასწავლებელი  1984- 1989 წწ.

სამუშაო გამოცდილება: 

 • ა(ა) იპ წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზია:
 • პრორექტორი- (სასწავლო-ადმინისტრაციულ  დარგში)

2019 წლიდან  დღემდე. ამავე გიმნაზიაში- ბიოლოგიის პედაგოგი.

 • ა(ა) იპ წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზიაპოზიცია-სასწავლო-პროცესის  კოორდინატორი

საქმიანობის დრო – 2008-2019 წწ.

 • სსიპ წყალტუბოს ო.იოსელიანის სახელობის N-1 საჯარო სკოლა

პოზიცია:ბიოლოგიის პედაგოგი

საქმიანობის დრო:     2005- 2007 წწ.

 • წყალტუბოს მრავალპროფილიანი ლიცეუმი

პოზიცია:- საბუნებისმეტყველო საგნების  მეთოდისტი

საქმიანობის დრო:- 1995- 2005 წწ.

 • წყალტუბოს განათლების განყოფილება:

პოზიცია:  მეთოდისტი

საქმიანობა:-ქიმია-ბიოლოგია-გეოგრაფიის  მასწავლებელთა მეთოდური დახმარება.

საქმიანობის  დრო-  1992-1995 წწ.

 • წყალტუბოს რაიონი -გვიშტიბის საშუალო სკოლა

პოზიცია:  გეოგრაფიისა და გახანგრძლივებული ჯგუფის მასწავლებელი.

საქმიანობის  დრო-  1991-1992 წწ.

 • წყალტუბოს რაიონი- დღნორისის  საშუალო  სკოლა

პოზიცია:  ქიმია-ბიოლოგისა და  გეოგრაფიის მასწავლებელი.

საქმიანობის  დრო-  1990-1991 წწ.

 ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო კურსები

მასწავლებელთა  პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

 • ტრენინგ-მოდული- „კათედრების საქმიანობა და ხარისხის მართვა“ 2022 წლის 16-20 ივლისი.
 • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

ტრენინგ-მოდული- „სამეცნიერო პრაქტიკები ბიოლოგიის სწავლებისას“ 2021 წლის 15-20 ივლისი.

 • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

ტრენინგ-მოდული- ახალი სკოლის მოდელი ქუთაისი/წყალტუბოს არაჩართული სკოლების ბიოლოგების ჯგუფი

დაწყება:  11. 2020  დასრულება: 07.2021 წწ.

 • ტრენინგი- „თანამედროვე სკოლა,მართვა და შეფასება“

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი- 2019 წელი.

 • პროფესიული უნარების ტრენინგ-კურსი

„განათლების  საერთაშორისო  აკადემია“  ქ.ბაქო-  2017 წელი.

 • განათლების მართვის აქტუალური საკითხები- 2015 წელი

წყალტუბო, სასტუმრო „პლაზა“

 • “ასოციაცია-ბიოს”მასტერკლასი: „მრავალფეროვანი სტრატეგიების გამოყენება ბიოლოგიის სწავლებისას.“  თბილისი  2015წელი 15 მარტი.
 • ტრენინგ-სემინარი“ „საქართველო-ევროკავშირი“

განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი((CDD) თბილისი  2015 წელი.

 • საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კონფერენცია თბილისი-  2014 წელი.
 • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, ტრენინგ

მოდული: „უნარ-ჩვევები მოზარდებისათვის“- კლუბი- “”Lions Quest“

 • თანამშრომლობითი პროექტების დაგეგმვა და მართვა“ Plus ფარგლებში”,  წყალტუბო. 2014 წელი.

სამეცნიერო  კონფერენციებსა(ფორუმებში)  მონაწილეობა

 • მოხსენება: „მშობელთა ჩართულობის მნიშვნელობა სასწავლო პროცესში“

ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი

 • მოხსენება: „ტექნოლოგიების გამოყენება ბიოლოგიის გაკვეთილზე“

პროფესიული  მიღწევები 

 • 2019 წლის ოქტომბერი- მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და წინსვლის სქემის ფარგლებში-   „წამყვანი მასწავლებლის სერთიფიკატი“
 • 2014 წელი- თებერვალი- საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო: „საჯარო სკოლის დირექტორობის  უფლების დამადასტურებელი სერთიფიკატი“
 • 2012 წელი- მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი-

„საბაზო  კომპიუტერული  უნარებისა და ინგლისური  ენის ცოდნის  დამადასტურებელი  სერტიფიკატი“

 • 2011-2012 სასწავლო წელი- მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების  ეროვნული ცენტრი-  მასწავლებლის  სასერთიფიკაციო გამოცდის დამადასტურებელი „უფროსი  მასწავლებლის სერთიფიკატი“

პროფესიული უნარ-ჩვევები:

ადამიანური რესურსების მართვა, კვლევა, სტრატეგიული ანალიზი; პროექტების მომზადება .

 • კომპიუტერი:   MS WORD, MS Excel, Windows, Internet,

 

Share Button