საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა

კათედრის თავჯდომარე: ნინო ზაქარაიაწამყვანი  (ბუნებისმცოდნეობა –ბიოლოგია)

კათედრის წევრები:

  • მაია ონიანი –             წამყვანი (ბიოლოგია)
  • თინა ჯიქია –            უფროსი (ქიმია)
  • აკაკი  ქებაძე –           (ფიზიკა)
Share Button