სასულიერო გიმნაზიის სასკოლო სასწავლო გეგმა 2021 – 2022

2021-2022-სასკოლო-სასწავლო-გეგმა

დანართი 1 – საათობრივი ბადე

დანართი 2 – შემაჯამებლები კლასების მიხედვით 2021-2022ს.წ.

დანართი 3 – დაზუსტებული საგაკვეთილო ცხრილი

დანართი 4 – გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი

Share Button