🫶🫶 ეპოქაში, სადაც დომინირებს ეკრანები და ვირტუალური კავშირები, ეკოდაივერებმა გადაწყვიტეს გათავისუფლებულიყვნენ ციფრული სამყაროსგან და აღენიშნათ ადამიანური კავშირის, ჩახუტების საერთაშორისო დღეს.

🫂🫂 ჩახუტების საერთაშორისო დღე, რომელიც ყოველწლიურად 21 იანვარს აღინიშნება, ხელს უწყობს ჩახუტების თერაპიულ და სამკურნალო ძალას. ეს დღე გვახსენებს, რომ ყოველდღიური ცხოვრების აურზაურის ფონზე, უბრალო ჩახუტების გასაზიარებლად ერთი წამის გამოყოფა შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს ადამიანის კეთილდღეობაზე.

😍😍მასწავლებლებმაც დიდი სიხარულით მიიღეს მონაწილეობა, რამაც ხელი შეუწყო ერთიანობას და თანასწორობას. სპეციალურმა პოსტერებმა და თბილმა ჩახუტებამ, დაარღვია ბარიერები და ხელი შეუწყო პოზიტიურ და ინკლუზიურ სასკოლო კულტურას,

პოსტერების დიზაინისა და მთელი სასკოლო საზოგადოების წახალისებით, უამრავი დაუვიწყარი ემოცია დაარიგეს ეკოდაივერებმა.

🌏🫂 სამყაროში, რომელიც ხშირად თავს გათიშულად გრძნობს, მოსწავლეებმა დაამტკიცეს, რომ უბრალო ჩახუტებას შეუძლია სიყვარულის გავრცელება და ძლიერი, მხარდამჭერი საზოგადოებების შექმნა.

#კეცხოველისპრემია2024

#ეკოკლუბი

#ეკოდაივერები

#იმოქმედეკლიმატისთვის

Share Button