🙏🙏 აფხაზეთი… ეს ლამაზი, მუდამ მზიანი, წარმტაცი მხარე დღეს ქართველი ერისათვის შეუღწევადი და შორეულია. მისი თვალწარმტაცი ბუნება, შორეული ისტორია საშუალებას გვაძლევს გაუთავებლად ვისაუბროთ მასზე.

⛵✈ წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზიაში გრძელდება სასკოლო კვირეული “ჩემი თვალით დანახული აფხაზეთი”.

🌼🌸 დღეს ძალიან ლამაზი, საინტერესო და ემოციებით დატვირთული ესეები წაგვიკითხეს X კლასის მოსწავლეებმა, რომლებიც საბოლოოსიდ ამ ესეებს აკინძავენ და ერთ ლამაზ და შემოქმედებით ბროშურას დაამზადებენ. მასაც შეჰმატებენ გიმნაზიის სასწავლო რესურსებს.

#საქართველოსგანათლებისდამეცნიერებისსამინისტრო

#საქართველოსსაპატრიარქო

#აფხაზეთისავტონომიურირესპუბლიკისგანათლებისადაკულტურისსამინისტრო

#სასკოლოკვირეული

#ჩემითვალითდანახულიაფხაზეთი

Share Button