2022 – 2023 სასწავლო წელი

კათედრის თავმჯდომარე  იამზე ჩოგოვაძე – უფროსი

კათედრის წევრები:

 • თამარ ლალიაშვილი-გიმნაზიის ფსიქოლოგი/დაწყებითი კლასების მასწავლებელი
 • ფიქრია კვაბზირიძე-უფროსი (დაწყებითი კლასების მასწავლებელი)
 • მზია ბალანჩივაძე –  წამყვანი (დაწყებითი კლასების მასწავლებელი)
 • ნადია მელქაძე – უფროსი (დაწყებითი კლასების მასწავლებელი)
 • ანა გაჩეჩილაძე – (დაწყებითი კლასების მასწავლებელი)
 • ქეთევან რატიანი-  უფროსი ( მუსიკის მასწავლებელი (V-IX კლასები)
 • მარიამ თალაკვაძე — უფროსი ( მუსიკის მასწავლებელი (I-IV კლასები)
 • სოფიო ქუთათელაძე-    სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების  მოწვეული მასწავლებელი (V-IX კლასები)
 • გაგა უშვერიძე                         ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებელი (V- XII კლასები)

კათედრის თავჯდომარენინო ზაქარაია – წამყვანი  (ბუნებისმცოდნეობა –ბიოლოგია)

კათედრის წევრები:

 • მაია ონიანი –  წამყვანი (ბიოლოგიის მასწავლებელი)
 • თინა ჯიქია –   უფროსი (ქიმიის მასწავლებელი)
 • აკაკი  ქებაძე –  უფროსი მასწავლებელი (ფიზიკის მასწავლებელი)

კათედრის თავჯდომარე: ქრისტინა ქუთათელაძე – უფროსი (კომპიუტერული ტექნოლოგიები)

კათედრის წევრები:

 • ჟანა გაბიძაშვილი – წამყვანი მასწავლებელი (მათემატიკა)
 • ანა კირთაძე – უფროსი( მათემატიკა)
 • დარეჯან გოჩელაშვილი – უფროსი (მათემატიკა)
 • ლია გოდოლაძე – უფროსი (მათემატიკა)

კათედრის თავმჯდომარე: ელისო გურეშიძე – წამყვანი

კათედრის წევრები:

 • მაია  გურეშიძე   –     უფროსი ( ქართული ენა და ლიტერატურა)
 • ღოღელიანი ნათია – მასწავლებელი (ქართული ენა და ლიტერატურა)
 • ნაზი თედორაძე – უფროსი (გეოგრაფია)
 • მაია ბახტაძე –    უფროსი (ჩვ.საქართველო, ისტორია,სამოქალაქო განათლება).
 • ბადრი პაპავა –    უფროსი (ჩვ.საქართველო, ისტორია,სამოქალაქო განათლება).

კათედრის თავმჯდომარენათია გუბელაძე – უფროსი

კათედრის წევრები:

 • ფიქრია ცერცვაძე – წამყვანი (ინგლისური ენის მასწავლებელი)
 • ლელა ციბაძე –  წამყვანი (გერმანული ენის მასწავლებელი)
 • ლიანა   ზარქუა – უფროსი (რუსული ენის მასწავლებელი)
Share Button